Regulamin serwisu

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.anemie.pl prowadzony jest przez firmę winCOM, rok założenia 1998, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 7043/98, NIP: 872-139-92-49, z siedzibą w Dębicy przy ul. Gajowej 11, zwaną dalej winCOM.
 2. Zakłada się, iż Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia. Zakup możliwy jest tylko po zaznaczeniu opcji o zapoznaniu się z regulaminem.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez serwis www.anemie.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. winCOM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 4. Rejestrując się w serwisie akceptują Państwo regulamin sklepu i wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych naszego sklepu takich jak nowości, zmiany w ofercie lub inne ogłoszenia.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do winCOM.
 6. Zaraz po złożeniu zamówienia klient zostaje skierowany do wyboru sposobu płatności z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w załączony link.
 7. winCOM zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone w przypadku przesyłki za pobraniem albo najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania przelewu w przypadku płatności przelewem. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. Zakupione przedmioty wysyłane są automatycznie na email klienta tuż po zaksięgowaniu wpłaty w systemie płatności internetowych transferuj.pl.
 10. Ceny towarów znajdujących się w naszej ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 11. winCOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub całkowicie wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania.
 13. winCOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w księgowaniu wpłat wynikłe z winy banków pośredniczących lub innych zewnętrznych przyczyn od sklepu niezależnych.
 14. Na wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie udzielamy gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem.
 15. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@anemie.pl.
 16. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT, jeśli Użytkownik zaznaczy taką możliwość podczas składania zamówienia.
 17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na konto sklepu. Nr konta: 51 2490 0005 0000 4500 5114 1934,
  • korzystając z systemu transferuj.pl
  • kartą płatniczą
 18. Termin dostarczenia przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia oraz przewidywanego czasu dostawy. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa ma przewidywany czas dostawy do 3 dni) oraz za pośrednictwem kuriera (przesyłka kurierska z przewidywanym czasem dostawy jeden lub dwa dni robocze od dnia nadania - różnica zależy od strefy doręczeniowej, do której ma być dostarczona przesyłka).
 19. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Zwroty należy kierować na adres firmowy (ul. Gajowa 11, 39-200 Dębica) z dopiskiem „zwrot". winCOM dokona zwrotu wyłącznie kosztu produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
 20. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
 21. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu: paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pomniejszony o opłaty i inne koszty uboczne. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 22. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać, modyfikować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakichkolwiek części serwisu, korzystania z usług lub też dostępu do serwisu bez zgody winCOM.
 23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 25. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności winCOM.
 26. winCOM zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego winCOM prosimy przesyłać na adres info@anemie.pl

Be the first to comment on "Regulamin serwisu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*